"La cartografia Mallorquina" (Diputació de Barcelona)