"Història de la Biblioteca del Col.legi d'Advocats de Barcelona