"Art de Catalunya" Vol.III. (Editorial L`Isard) (Urbanisme, arquitectura civil i industrial)