"Historia de Catalunya" (La Vanguardia) (16 cd. Més de 3.000 imatges)