"Art de Catalunya" Vol. VII. (Editorial L`Isard) (Escultura moderna i contemporània)