"Art de Catalunya" Vol. XIII. (Editorial L`Isard) (Art i Etnologia)