"Arts del llibre, Manuscrit, gravat, cartells" (Ed. L´Isard, Barcelona)