"Art i arquitectura d’avui. La veu dels artistes" (Edicions l’Isard, Barcelona)