"Art, Geografia i societat" (Edicions l’Isard, Barcelona)