"Art de Catalunya" Vol.XV. "Relacions Artistiques amb l`Exterior". Ed. L`Isard. Barcelona