"Els escenaris del Rei,Art i Monarquia a la Corona d`Aragó"